در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

همدان

سه‏ شنبه 14 مرداد 1399
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  575,000 ریال

  488,750 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  مجهز به مانیتور اختصاصی همراه با ماسک
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  17:15

  نوع اتوبوس

  Volvo VIP 2+1

  قیمت

  575,000 ریال

  488,750 ریال

  صندلی خالی : 20

  توضیحات:
  همراه با ماسک و پذیرائی
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  575,000 ریال

  488,750 ریال

  صندلی خالی : 21

  توضیحات:
  مجهز به مانیتور اختصاصی همراه با ماسک
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  18:30

  نوع اتوبوس

  Volvo VIP 2+1

  قیمت

  575,000 ریال

  488,750 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  مجهز به مانیتور اختصاصی همراه با ماسک
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  19:45

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  575,000 ریال

  488,750 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  مجهز به مانیتور اختصاصی همراه با ماسک
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  20:45

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  575,000 ریال

  488,750 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  مجهز به مانیتور اختصاصی همراه با ماسک
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  21:45

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  575,000 ریال

  صندلی خالی : 0