در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

خوی

يکشنبه 28 مهر 1398
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  770,000 ریال

  693,000 ریال

  صندلی خالی : 1

  توضیحات:
  خلیلی/تخت شو/مانیتوردار
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  770,000 ریال

  693,000 ریال

  صندلی خالی : 4

  توضیحات:
  ویشلقی/تخت شو/صندلی شارژردار
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  770,000 ریال

  693,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  چراغی/درسا/مانیتوردار
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  770,000 ریال

  693,000 ریال

  صندلی خالی : 14

  توضیحات:
  شهریارزاد