در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

خوی

جمعه 13 تیر 1399
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  925,000 ریال

  786,250 ریال

  صندلی خالی : 24

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  925,000 ریال

  786,250 ریال

  صندلی خالی : 23

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  925,000 ریال

  786,250 ریال

  صندلی خالی : 13

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع