در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

شبستر

جمعه 13 تیر 1399
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  شبستر

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  875,000 ریال

  743,750 ریال

  صندلی خالی : 12

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  شبستر

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  875,000 ریال

  743,750 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی