در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

مرند

سه‏ شنبه 21 آبان 1398
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مرند

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  730,000 ریال

  657,000 ریال

  صندلی خالی : 1

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  عیوضلو/VIPتخت شو
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مرند

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  730,000 ریال

  657,000 ریال

  صندلی خالی : 9

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  جعفر علیش زاده/VIPتخت شو/صندلی شارژردار
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مرند

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  730,000 ریال

  657,000 ریال

  صندلی خالی : 8

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  علیش زاده/VIPتخت شو
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مرند

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  730,000 ریال

  657,000 ریال

  صندلی خالی : 6

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  شهریارزاد/میرزاپور/VIPتخت شو
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مرند

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  730,000 ریال

  657,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  سیستانی/آذرکمان/VIPتخت شو